Turto vertinimas

Suteikiame klientui objektyvią ir nešališką išvadą apie turto būklę, jo tinkamumą naudoti bei, tikėtiną piniginę vertę rinkoje. Ruošiame turto vertinimo ataskaitas reikalingas paskolai gauti.